+86 13925927792 atness@lvtron.sinanet.com
Talanoa mo LVTRON
Kuo osi fakahoko ia 1 902 ngaahi pōpoakí

  • Ko e Atness 10:12 ʻOKU, ʻAhó ni
    Mālō e lelei, siʻi ʻEiki/Misisi, ʻOku talitali lelei koe ki heʻetau uepisaiti! ʻOku ou atness,ko e ha e founga ʻoku totonu ke u lea atu ai kiate koe?